I. Законопроект “Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів України щодо підвищення пенсій”(від 22.06.2017 6614) пропонує зміни до 32 законодавчих актів.

ОСНОВНІ ЗМІНИ, ЯКІ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ:

1. Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року із використанням:

- середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.;

- вартості одного року стажу, що застосовується для обчислення пенсії, знижено з 1,35% до 1 %;

- стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення:

пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011, - при стажі 20 років у жінок і 25 років - у чоловіків);

доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 - за стаж відповідно 20/25 років);

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 (1373 грн.), замість такого показника станом на 01.10.2017 (1312 грн.).

2. Різні правила призначення пенсії за віком на перехідний період 2017-2019 роки:

у 2017 році:

із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки у розмірі 3764,4 грн. та вартості одного року стажу - 1,35%;

у 2018 році:

із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки та вартості одного року стажу - 1 %;

починаючи з 2019 року:

із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу - 1 %.

3. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:

на рівні прожиткового мінімуму для непрацездат­них громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призна­чених до 01.10.2011 - за наявності стажу відповідно 20/25 років).

з 1 січня 2018 року на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше ніж розмір прожиткового мінімуму, при стажі 30/35 років після досягнення 65 років.

у разі відсутності повного стажу виплачується пропорційно менший розмір пенсії.

для шахтарів: у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менше як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

4. Запровадження гнучкого “коридору” пенсійного віку (60-63-65 років) для призначення пенсії за віком:

за наявності стажу на 01.01.2018 25 років - призначати пенсію у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році;

за наявності стажу на 01.01.2018 від 15 до 25 років - у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшувати на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;

за наявності стажу на 01.01.2019 15 років, але менше ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, - призначати пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшувати на 1 рік. Тобто, з 2028 року призначати пенсії у 65 років особам, які матимуть 15-25 років стажу.

5. Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначати державну соціальну допомогу при досягненні ними 65 років. Призначати (у період з 01.01.2018 по 31.12.2020) тимчасову державну соціальну допомогу особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату - на період до придбання права на пенсію за віком, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій

з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019-2020 роках індексацію пенсій здійснювати за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

ІНШІ ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ:

7. Надати можливість “купити” до 24 місяців стажу (при “купівлі” стажу до 12 місяців мінімальний страховий внесок збільшувати на коефіцієнт 2, а при “купівлі” від 13 до 24 місяців страхового стажу - на 1,5). Тривалість “купленого” стажу враховувати лише для визначення права на пенсію (для підвищення розміру пенсії не враховувати).

8. Відмінити призначення пенсій за вислугу років

(за певними винятками, зокрема для осіб, які мають необхідну вислугу років станом на 1 жовтня 2017 року); виплату призначених пенсій здійснювати за рахунок коштів державного бюджету.

9. Зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових - учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

10. Зупинити зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались виходом на пенсію в 55 років, з моменту досягнення ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної вікової категорії.

11. Спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах, якщо розмір такої пенсії буде вищим. На перехідний період зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули необхідного стажу станом на 01.05.2016р.

12. Відновити з 1 жовтня 2017 року виплату пенсій працюючим пенсіонерам у повному розмірі.

13. Механізм відшкодування роботодавцями виплаченої суми пільгових пенсій для окремих категорій осіб замінити на сплату підвищеної ставки єдиного соціального внеску в розмірі 37% та 29% (замість 22%).

14. Максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску встановити на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати (48 000 грн.) на заміну нинішніх 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (42 100 грн.).

15. Встановити для роботодавців квоту для працевлаштування осіб, яким до настання пенсійного віку залишилось 10 і менше років (не менш як 1 особу в середньообліковій чисельності штатних працівників).

16. Доручено Кабінету Міністрів України: до 01.10.2017

підготувати окремий законопроект про осучаснення пенсій військовим та протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготувати законопроект про запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси).

ІІ. Законопроект “Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення” (від 22.06.2017 № 6615) пов’язаний із законопроектом № 6614 та пропонує призначати пенсії для посадових осіб та працівників органів доходів і зборів на загальних підставах.

III. Законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення” (від 22.06.2017 № 6616) пов’язаний із законопроектом № 6614 та уточнює базу оподаткування доходу (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги тощо).

ІV. Законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій” (від 22.06.2017 № 6617) пов’язаний із законопроектом № 6614 та передбачає виплату державної соціальної допомоги (в тому числі тимчасової для осіб, що досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату) і доплат до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, - за рахунок коштів державного бюджету.

 

Розпочато фінансування пенсій за серпень

Золочівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Львівської області розпочато фінансування пенсій за серпень місяць. Ресурсне забезпечення видатків Пенсійного Фонду України здійснюється за рахунок законодавчо визначених  джерел надходжень та коштів Державного бюджету України. Потреба коштів на виплату пенсій за серпень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах складає 50,1 млн.грн., в тому числі:

по Золочівському району– 30,0 млн.грн;

по Перемишлянському району – 20,1 млн.грн.

 

Завершено фінансування виплати пенсій за липень

Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області повідомляє, що 25.07.2017 року відповідно до графіку виплати пенсій завершено фінансування виплати пенсій за липень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах.

Потреба коштів на зазначені цілі склала 50,4 млн.грн., з них:

- по Золочівському району- 30,3 млн.грн;

- по Перемишлянському району – 20,1 млн.грн.


Про пенсійне забезпечення осіб інвалідність яких настала внаслідок професійного захворювання чи трудового каліцтва

 

Статтею 23 Закону України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення” (далі – Закон № 1788, (зі змінами)) передбачено, що пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я внаслідок:

–  загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

–  трудового каліцтва або професійного захворювання.

Відповідно до абзацу першого статті 25 Закону № 1788 (зі змінами) пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначається незалежно від стажу роботи. Отже, право на пенсійне забезпечення внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання може виникнути в особи лише за наявності у неї однієї із трьох груп інвалідності, що настала в результаті виконання особою трудових обов'язків незалежно від наявності страхового стажу.

Документом, який підтверджує встановлення інвалідності є довідка медико-соціальної експертної комісії про визнання особи інвалідом. Разом з цим, до заяви про призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання додаються копії акта про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), акта про розслідування нещасного випадку чи аварії (форма Н-5), акта розслідування професійного захворювання (форма П-4).

Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначається з дня встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності.

Якщо особа звернулась пізніше цього терміну, пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання призначається з дня звернення за нею.

Відповідно до статті 29 Закону № 1788 (зі змінами) встановлюються наступні розміри інвалідам:

І групи – 70%;

ІІ групи – 60 %;

ІІІ групи – 40 % середнього заробітку на підприємстві для тієї чи іншої професії.

Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених пунктом "а" статті 13 і статтею 14 цього Закону, - чотирьох мінімальних пенсій за віком.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» встановлено: якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до такого прожиткового мінімуму. З 01.05.2017 прожитковий мінімум, установлений законом для осіб, які втратили працездатність, становить 1312,00 грн.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи з шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, що передбачено статтею 24 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Тобто, після досягнення пенсійного віку, в тому числі на пільгових умовах, під час призначення пенсії за віком час перебування на інвалідності з названих причин буде зарахований до страхового та пільгового стажу, що дає право на таку пенсію.

 

Розпочато фінансування пенсій за липень

Золочівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Львівської області розпочато фінансування пенсій за липень місяць. Ресурсне забезпечення видатків Пенсійного Фонду України здійснюється за рахунок законодавчо визначених  джерел надходжень та коштів Державного бюджету України. Потреба коштів на виплату пенсій за липень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах складає 50,4 млн.грн., в тому числі:

по Золочівському району– 30,3 млн.грн;

по Перемишлянському району – 20,1 млн.грн.

Завершено фінансування виплати пенсій за червень

Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області повідомляє, що 25.05.2017 року відповідно до графіку виплати пенсій завершено фінансування виплати пенсій за червень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах.

Потреба коштів на зазначені цілі склала 50,4 млн.грн., з них:

- по Золочівському району- 30,4 млн.грн;

- по Перемишлянському району – 20,0 млн.грн.

 

 

До уваги фізичних осіб-підприємців !

 

Відповідно до змін у чинному законодавстві, з 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за місяць у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску.

У 2017 році мінімальний страховий внесок для фізичних осіб підприємців становить 704,0 грн. на місяць (3200*22 %).

Отже, для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, обов’язковою є сплата єдиного внеску у сумі не менше 352 грн. на місяць.

Водночас, для зарахування періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу як повний місяць, необхідно сплатити єдиний внесок у сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок, тобто 704,0 гривні.

У разі сплати єдиного внеску у сумі 352 грн. за місяць страховий стаж буде зараховано пропорційно, а саме 0,5 місяця, що в подальшому може вплинути на визначення права на пенсію за віком та розмір майбутньої виплати.

Подбайте про своє майбутнє уже сьогодні!

 

 

«Пряма телефонна гаряча лінія»

У п’ятницю, 23 червня 2017 року з 12:00 до 13:00 години, відбудеться «Пряма телефонна гаряча лінія» з  заступником начальника Золочівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області – Ігорем Рурою.

Телефон “прямої гарячої лінії” (263) 2-26-07.

Щодо пенсійного забезпечення податківців

Пунктом 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу» 889-VIII (далі - Закон 889) визначено право державних службовців за певних умов на призначення пенсії за віком відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 3723-XII (далі - Закон 3723).
На призначення пенсії за віком за статтею 37 Закону 3723 мають право, зокрема, особи, які на день набрання чинності Закону 889 мають не менш як 20 років стажу на посадах, які належать до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону 3723 та актами Кабінету Міністрів України.
Статтею 25 Закону 3723 визначено сім категорій посад державних службовців, яким встановлювались ранги державних службовців, що передбачено статтею 26 Закону 3723.
Відповідно до статті 343 Податкового кодексу України посадовим особам контролюючих органів присвоюють спеціальні звання. У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.
Тому, особи, які працюють на посадах в контролюючих органах, яким присвоєно спеціальне звання, не належать до категорій посад державних службовців, які визначені статтею 25 Закону 3723 і права на призначення пенсії за Законом 889 не мають.

Пенсійна реформа в Україні: головні тези

Прем’єр Володимир Гройсман презентував на Кабміні проект урядової пенсійної реформи. Основна ідея запропонованої реформи - відновити соціальну справедливість, як по відношенню до тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку, так і для майбутніх пенсіонерів. Якщо людина чесно працювала все життя, вона має гарантовано отримувати гідну пенсію.

Уряд віднайшов механізми вирішити проблему Пенсійного фонду без підвищення пенсійного віку і вже зараз суттєво підвищити пенсії нинішнім пенсіонерам.

З 1 жовтня пенсії будуть осучаснені

Уряд пропонує вже з жовтня перерахувати пенсії, які не змінювались п’ять років, і ліквідувати дискримінацію пенсіонерів за роком виходу на пенсію. Зараз розмір пенсій за однакової кількості років страхового стажу та заробітку може відрізнятися в 2,5 рази. Оскільки середня заробітна плата, яка застосовується при обчисленні пенсій, зростала, а самі пенсії не переглядалися.

При перерахунку пенсій буде застосовуватись показник середньої заробітної плати на рівні 3 764,40 грн. Цей же показник застосовується при призначенні пенсій у цьому році. Окрім цього, уряд пропонує вже з 1 жовтня, а не з 1 грудня, як передбачає бюджетний закон, переглянути мінімальну пенсію - вона зросте до 1 373 грн.

З 1 жовтня податок на пенсії буде скасований

Також з жовтня цього року уряд пропонує скасувати 15-відсоткове зниження пенсій працюючим пенсіонерам. Уряд пропонує, щоб ті, хто працює, отримували заробітну платню і пенсію у повному обсязі.

З 1 січня 2018 року будуть встановлені єдині правила нарахування пенсій Чинна пенсійна система, коли фактично відсутня диференціація розміру пенсій від заробітку, позбавляє працююче населення стимулів сплачувати внески до Пенсійного фонду. І, по-суті, є несправедливою для тих, хто такі внески сплачує. Тому уряд пропонує встановити єдину для всіх умову призначення пенсій - наявність страхового стражу. Уряд не піднімає пенсійний вік, а дає можливість обирати, коли виходити на пенсію.

З 1 січня 2018 року пенсія за віком в 60 років призначатиметься за наявності страхового стажу в 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватись на 1 рік. І в 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. У 63 роки пенсія за віком, як для чоловіків, так і для жінок, призначатиметься у разі наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років (з 2028 р 25 - 35 років ). Особи, в яких на момент призначення пенсії не буде необхідної кількості страхового стражу, зможуть обрати - допрацювати або придбати необхідну кількість років (але не більше п’яти).

Починаючи з 1 січня 2019 року для осіб, у яких страховий стаж складатиме 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. Особи, в яких відсутній страховий стаж (загальний) тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років за сукупним доходом сім’ї.

Спецпенсії будуть ліквідовані

На сьогодні право на спеціальні пенсії мають депутати, державні службовці, судді, прокурори, службовці органів місцевого самоврядування, науковці. Свого часу система спеціальних пенсій запроваджувалася, як своєрідна компенсація за низький рівень заробітної плати у відповідних категорій працівників. Однак з моменту запровадження спеціальних пенсій умови оплати праці таких працівників значно покращилися. Тож, відповідно, логічним кроком є скасування і чинних привілеїв у призначенні пенсій.

Спеціальні пенсії, які вже призначені, будуть виплачуватися і надалі. Зміни стосуватимуться лише пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію після набрання чинності відповідного закону. З 1 січня 2018 року також скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інших. Пенсії за вислугу років призначатимуться лише військовослужбовцям.

Підвищиться захист працівників шкідливих виробництв

За нині діючими правилами, пенсійні виплати для пенсіонерів, які раніше працювали на шкідливих виробництвах (мають право на достроковий вихід на пенсію), повинні відшкодовувати підприємства. Однак підприємства нерідко уникають таких виплат. В результаті заборгованість перед Пенсійним фондом, який здійснює виплати пенсій колишнім працівникам шкідливих виробництв, вже сягнула 10 млрд. грн. Тому уряд пропонує змінити чинну систему.

По-перше, підприємства замість відшкодування пенсій сплачуватимуть підвищений ЄСВ за своїх працівників, зайнятих на шкідливих виробництвах - додатково 15 % за працівників із Списку 1 і 7% для всіх інших. Нова система запобігатиме подальшому накопиченню боргів підприємств перед Пенсійним фондом. А також стимулюватиме роботодавців покращувати умови праці для своїх працівників, щоб сплачувати менше ЄСВ. По-друге, додаткові внески ЄСВ з 1 січня 2019 року за працівників, молодших за 35 років, будуть накопичуватися на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Це підвищить їх соціальну захищеність і пенсійні гарантії. Таким чином, уряд робить перший крок у запровадженні другого рівня пенсійного забезпечення в Україні.

Пенсійний Фонд буде звільнений від невластивих виплат

Видатки Пенсійного фонду власне на сплату страхових пенсій становлять лише 75% від загальних виплат. Решта - інші види пенсій і соціальних доплат. Тому уряд пропонує звільнити солідарну пенсійну систему від страхових виплат, які не забезпечені надходженнями страхових внесків,

А саме:

видатки на виплату цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та УБД

відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОГ, УТОС

видатки на фінансування пільгових пенсій у зв ’язку із заміною механізму фінансування пільгових пенсій

пенсії за вислугу років (для тих, хто вже перебуває на пенсії)

відшкодування доплат до прожиткового мінімуму.

Зазначені виплати будуть здійснюватись з інших джерел, зокрема, з державного бюджету. Для отримувачів таких виплат нічого не зміниться.

Для бюджетної системи це - природній крок. Зараз вказані виплати здійснює Пенсійний фонд, тобто за рахунок надходжень від ЄСВ.

Запропонована реформа розширить джерела фінансування таких виплат і зменшить навантаження на Пенсійний фонд. Це допоможе виконати поставлене завдання - до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним. Що означатиме нові можливості підвищувати пенсійні виплати, а відтак - і якість життя людей похилого віку.

Найближчим часом урядовий законопроект про пенсійну реформу буде направлений до парламенту.

Розпочато фінансування пенсій за червень

Золочівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Львівської області розпочато фінансування пенсій за червень місяць. Ресурсне забезпечення видатків Пенсійного Фонду України здійснюється за рахунок законодавчо визначених  джерел надходжень та коштів Державного бюджету України.

Потреба коштів на виплату пенсій за червень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах складає 50,4 млн.грн., в тому числі:

по Золочівському району– 30,4 млн.грн;

по Перемишлянському району - 20,0 млн.грн.

Легальна заробітна плата – запорука соціальних гарантій наших громадян

Однією з важливих конституційних норм є право громадян на заробітну плату, не нижчу за мінімальний розмір, який визначений законом. Мінімальна заробітна плата – це державна соціальна гарантія в оплаті праці, яка є обов'язковою для установ, організацій і підприємств усіх форм власності та господарювання.
Необхідно пам'ятати, що заробітна плата – це похідна росту суспільного виробництва та ставлення сьогоднішніх роботодавців до своїх працівників, а також є запорукою їх соціальних гарантій, адже від розміру заробітної плати залежить величина пенсії та соціальної допомоги.
Однак, в багатьох випадках, мінімальні гарантії щодо оплати праці не дотримуються, заробітна плата своєчасно не виплачується, мають місце і інші порушення законодавства про працю і її оплату. Зокрема, заборгованість із виплати заробітної плати безпосередньо впливає на зниження реальних доходів та рівень життя населення.
Дуже часто роботодавці використовують працю без належного оформлення трудових угод, допускають обмеження в обсягах нарахувань заробітної плати, або фіксується повна відсутність таких нарахувань. Часто заробітна плата виплачується нелегально ("в конвертах"), без нарахувань та сплати страхових внесків, а наймані працівники в таких випадках повністю позбавлені страхового стажу для отримання соціальних виплат. Адже місячний страховий стаж зараховується лише при умові сплати страхових внесків у розмірі не меншому ніж мінімальний страховий внесок.
З 1 січня 2017 року місячну мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 3200 грн., мінімальний страховий внесок відповідно становить 704 грн.

Роботодавці, порушуючи вимоги трудового законодавства, тим самим порушують права людини. Тож обов'язком кожного керівника є розуміння повноти своєї відповідальності за кожного працівника.
Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області звертається до керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, підприємців, громадських об'єднань. Вашим обов'язком має бути захист прав громадян, їх соціальна захищеність, рівень добробуту та впевненість у завтрашньому дні.
Кожному керівнику необхідно пам'ятати, що своєчасна і легальна виплата заробітної плати – це обов'язок і перед собою і перед своїми працівниками.

 

Завершено фінансування виплати пенсій за травень

Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області повідомляє, що 25.05.2017 року відповідно до графіку виплати пенсій завершено фінансування виплати пенсій за травень 2017 року по Золочівському та Перемишлянському районах.

Потреба коштів на зазначені цілі склала 50,5 млн.грн., з них:

- по Золочівському району- 30,5 млн.грн;

- по Перемишлянському району – 20,0 млн.грн.


Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України

Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Львівської області нагадує - подбайте про своє майбутнє вже сьогодні. Для цього Пенсійний фонд України закликає всіх бажаючих зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua
Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.
Принциповою відмінністю від попередніх форм обслуговування є той факт, що веб- портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.
У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо. Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:
-   отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян):
-   отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів);
-   формування запитів на попередню підготовку документів;
-   запис на прийом до фахівців Фонду;
Як зареєструватися на веб-порталі?
Процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена.
Передбачено два способи реєстрації:

1.
Подача письмової заяви для реєстрації на веб-порталі, тоді необхідно особисто відвідати найближче управління Пенсійного фонду з ідентифікаційним кодом).
2. Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом
(ключем ЕЦП, який знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого комп'ютера або на електронному пенсійному посвідченні)).
Реєстрація на веб-порталі здійснюється тільки один раз!

Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання виписок, надсилання запитів, скарг, запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на порталі ("Вхід").
У разі виникнення запитань та за додатковою інформацією звергайтесь в Золочівське об'єднане управління Пенсійного фонду України за адресами:
м. Золочів вул. Валова,4 або за телефоном 4-31-12.
м. Перемишляни вул. Галицька, 79 або за телефоном 2-14-72.

Особливості пенсійного забезпечення працівників, які мають право на пенсію за вислугу років

До прийняття Закону України від 24.12.2015 № 911 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” і чоловіки, і жінки виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Умови для цього були:
·         наявність необхідного спеціального стажу роботи;
·         звільнення з посади, що давала право на пенсію за вислугу років.

Відтепер для визначення права на таку пенсію має виконуватися ще і умова досягнення пенсійного віку.
Починаючи з січня 2016 року, на пенсію виходять після досягнення встановленого пенсійного віку (залежить від дати народження особи). При цьому і чоловікам, і жінкам встановлено єдиний вік виходу на пенсію за вислугу років — 55 років. Однак пенсійний вік збільшується поступово — від 50 до 55 років. Зокрема особи мають право виходу на таку пенсію в:
50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.

Пенсії за вислугу років призначаються після досягнення вказаного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу:

З 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років
З 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців
З 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років
З 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців
З 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років
З 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців
З 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років
З 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців
З 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років

Водночас  збережене право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали вислугу років на відповідних посадах не менше:

на 1 квітня 2015 року — 25 років;
на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців.

Спеціальний стаж обчислюється за даними трудової книжки. У разі якщо із записів трудової книжки неможливо визначити право на пенсію, до управління Пенсійного фонду додатково надається уточнювальна довідка підприємства чи установи.
Також під час вирішення цього питання проводиться аналіз інших документів (Положення про установу, структуру, штатні розписи тощо).
Зарахування до спеціального стажу часу навчання у навчальних закладах чинним пенсійним законодавством України не передбачене.

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 1 ТРАВНЯ 2017 РОКУ

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено підвищення мінімальних соціальних стандартів з 1 травня 2017 року. Зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня становить 1312 грн. Для осіб, які мають повний страховий стаж, інвалідів та одержувачів пенсій у зв'язку із втратою годувальника мінімальна пенсія визначається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Тож, з 1 травня 2017 року мінімальна пенсія для зазначених осіб складає 1312 гривень. Тривалість повного страхового стажу для розрахунку мінімальної пенсії визначена статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та залежить від часу призначення пенсії:
для осіб, що вийшли на пенсію до 01.10.2011 - 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки);
для осіб, що вийшли на пенсію, або пенсії яких перераховано з урахуванням стажу та заробітку, після 01.10.2011- 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).
За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму, збільшені мінімальні розміри пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також перераховані надбавки і підвищення, які встановлюються у процентах від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Звертаємо увагу, що усі перерахунки в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму проведені автоматично та не потребують особистих звернень пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України, за винятком осіб, що звільнились з роботи та не повідомили про це. Таким пенсіонерам необхідно подати відповідну заяву та трудову книжку із записом про звільнення.

 

 

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

індексація;

щомісячна державна адресна допомога, передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 265 до суми 949,00 грн.