Основне:

1. Загальна вартість проекту не може перевищувати 500 тис грн;
2. Максимальна субвенція обласного бюджету не може перевищувати 200 тис грн;
4. Прийом заявок буде здійснюватися з 03.12.18 по 31.01.2019.
5. Навчальні семінари триватимуть з 20.11.18 по 05.12.2018 у сесійній залі ЛОР   11.00 Перемишлянський район 28.11 2018р. 11.00

Важливо перед підготовкою проектів дочекатись затвердження рівня заробітної плати при розрахунку об'єктів будівництва на 2019 рік!!!

 

 

 

  1. 1. Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції обласного бюджету є залучення до загального бюджету проекту коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг залучених Конкурсантом коштів має бути не меншим від суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету (50% - кошти обласного бюджету, 50% - кошти місцевих бюджетів та небюджетний внесок конкурсанта). Небюджетний внесок має становити не менше 10 % від вартості проекту (додаток 5) і може бути у вигляді фінансового внеску (кошти фізичних осіб), спонсорських коштів та нефінансового внеску (робота, матеріали згідно з Актом про нефінансовий внесок (додаток 9). Частка нефінансової складової у небюджетному внеску не може перевищувати 50%.
  2. Проект має бути реалізованим упродовж поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми. На об'єкті, що зазнав капітального ремонту, реконструкції, на якому було здійснене будівництво, Конкурсант обов'язково встановлює інформаційну табличку визначеного взірця (надається Секретаріатом). У разі відсутності зазначеної таблички за підсумками звітного періоду Експертна комісія має право врахувати відповідний факт в оцінюванні наступних поданих цим Конкурсантом проектів.
  3. До участі в Конкурсі не допускаються проекти в таких випадках:

-                     Конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс;

-                     Подано більше ніж одну заявку на один і той самий об'єкт (юридична особа, а також її структурні підрозділи), окрім придбання обладнання та інвентарю.

-                     Конкурсант подав офіційний лист про відкликання проекту.

-                     Конкурсант подав проекти, що є складовими іншого проекту, сума якого перевищує граничну вартість, встановлену Конкурсною радою.

  1. Не фінансуються проекти, які передбачають:

-                     отримання заробітної плати, винагород та інших компенсаційних виплат Конкурсантам;

-                     погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

-                     купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків;

-                     купівлю і ремонт техніки для особистих потреб громадських організацій, фізичних осіб, ОСББ та органів самоорганізації населення;

-                     проведення будівельних робіт у приміщеннях, у яких здійснюється статутна діяльність неурядових організацій;

-                     випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок;

-                     спрямування на політичну та виборчу діяльність;

-                     отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги;

-                     виконання робіт на об'єктах, які перебувають у приватній власності.

 

  1. 1. Конкурсант має право подати на реєстрацію не більше двох проектів, що належать до однієї юридичної особи та її структурних підрозділів (один – роботи капітального характеру, другий – придбання).

 

Розділ

Макс.

34 бали

1. Актуальність проекту

6

Наскільки значущим є вирішення проблеми для мешканців громади, району

3

Якою мірою проект сприяє місцевому розвитку (об’єднаної громади, району)

3

2. Опис, мета та завдання проекту

6

Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту: проблема – мета – завдання – заходи

3

Детальність та якість опису заходів проекту

3

3. Розвитковість та очікувані результати проекту

9

Наскільки проект є розвитковим та креативним

3

Конкретність і чіткість очікуваних результатів 

3

Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи надання послуги)

3

4. Кількість додатково залучених небюджетних коштів Конкурсанта (кошти фізичних осіб, спонсорів і нефінансовий внесок у вигляді роботи та матеріалів *

11

Більше 10% до 11% включно

1

Більше 11% до 12% включно

2

Більше 12% до 13% включно

3

Більше 13% до 14% включно

4

Більше 14% до 15 % включно

5

Більше 15% до 16 % включно

6

Більше 16% до 17 % включно

7

Більше 17% до 18 % включно

8

Більше 18% до 19 % включно

9

Більше 19% до 20 % включно

10

Більше 20 %

11

*Внесок громади у розмірі 10% не береться до уваги, оскільки цей внесок – обов’язкова умова участі в Конкурсі


5. Врахування індексу податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці залежно від місця розташування об'єкта (станом на перше січня року, що передує плановому)

2

Від 0 до 0,3 включно

2

Більше 0,3 до 0,5 включно

1,5

Більше 0,5 до 0,7 включно

1

Більше 0,7 до 0,9 включно

0,5

Більше 0,9

0

  • Оцінка кожного критерія проводиться за 3-бальною системою (0 – повна невідповідність/відсутність відповідної інформації, 3 – максимальна відповідність), окрім пункту 4 та 5.