Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< липня 2019 >
П В С Ч П С Н
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 407 гостей на сайті

Резолюція 1325 є однією з найбільш важливих резолюцій РБ ООН у сфері політики безпеки. Важливо, що цей документ знову наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та в розбудові миру, а також закликає держави-члени забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень в національних, регіональних і міжнародних інститутах, у механізмах запобігання, управління та вирішення конфліктів. Важливим інструментом захисту прав жінок в умовах збройного конфлікту та забезпечення їх активної участі у миротворчих процесах стане впровадження заходів Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, який затверджено Урядом. Об'єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань та міжнародних організацій, представників соціально відповідального бізнесу, волонтерів для надання своєчасної допомоги постраждалим від збройного конфлікту сприятиме мінімізації наслідків воєнних дій, що відбуваються на сході України, а також удосконаленню системи захисту та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства. На виконання цієї Резолюції у 50 країнах світу вже прийнято відповідні плани дій, у 20 країнах такі плани розробляються.

 

 

Рада Безпеки :

1. настійно закликає держави-члени забезпечити активнішу участь жінок на усіх рівнях ухвалення рішень у рамках національних, регіональних і міжнародних інститутів і механізмів відвертання, регулювання і вирішення конфліктів;

2. закликає Генерального секретаря здійснити його стратегічний план дій , в якому пропонується активізувати участь жінок на директивних рівнях у врегулюванні конфліктів і мирних процесах

3. наполегливо закликає Генерального секретаря призначати більше жінок на посаді спеціальних представників і посланців і доручати їм здійснення місій добрих послуг від його імені і в зв'язку з цим закликає держави-члени представляти Генеральному секретареві кандидатури для включення в регулярно оновлюваний централізований список.

4. настійно закликає далі Генерального секретаря домагатися розширення ролі і вкладу жінок у рамках польових операцій Організації Об'єднаних Націй, і особливо серед військових спостерігачів, цивільного поліцейського персоналу, співробітників з прав людини і гуманітарного персоналу.

5. виражає свою готовність включити гендерну перспективу в операції по підтримці світу і настійно закликає Генерального секретаря забезпечити включення, там де це доречно, гендерного компонента в польові операції.

6. просить Генерального секретаря дати державам-членам керівні вказівки відносно підготовки, що стосуються захисту, прав і особливих потреб жінок, а також значення залучення жінок до усіх заходів по підтримці світу і  пропонує державам-членам включати ці елементи, а також підготовку з питань усвідомлення проблеми ВІЛ/СНІД в їх національних програмах, підготовку військового і цивільного поліцейського персоналу напередодні розгортання і просить далі генерального секретаря забезпечити отримання аналогічної підготовки цивільний персонал.

7. настійно закликає держави-члени розширювати свою добровільну фінансову, технічну і матеріальну підтримку зусиль з підготовки персоналу з урахуванням гендерних аспектів, включаючи зусилля, що вживаються відповідними фондами та програмами, в тому числі Фондом Організації Об'єднаних Націй для розвитку в інтересах жінок і Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй та Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та іншими відповідними органами

8. закликає всіх дійових осіб при узгодженні і здійсненні мирних угод застосовувати підхід, заснований на обліку гендерних аспектів, в тому числі, серед іншого: a) особливих потреб жінок і дівчаток в ході репатріації і розселення, а також в тому, що стосується реабілітації, реінтеграції і постконфліктного відновлення; b) заходів, спрямованих на підтримку місцевих мирних ініціатив, висунутих жінками, і місцевих процесів врегулювання конфліктів і на залучення жінок в діяльність усіх механізмів здійснення мирних угод; c) заходів, що забезпечують захист і повагу прав людини жінок і дівчаток, особливо в тому, що стосується конституції, виборчої системи і діяльності поліції і судових органів

9. закликає всі сторони в збройних конфліктах в повній мірі дотримуватися міжнародно-правових норм, які застосовуються до прав захисту жінок і дівчаток, особливо як цивільних осіб, зокрема зобов'язання, що застосовуються до них відповідно до Женевських конвенцій 1949 роки (995_151, 995_152, 995_153, 995_154) і Додатковими протоколами до конвенцій 1977 (995_199, 995_200), Конвенцією про біженців 1951 роки (995_011) і Протоколом до неї 1967 роки (995_363), Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 (995_207) та Факультативним протоколом до неї 1999 року і Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про права дитини 1989 роки (995_021) і двома Факультативними протоколами до неї від 25 травня 2000 року, і враховувати відповідні положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду (995_588);

10. закликає всі сторони в збройних конфліктах приймати спеціальні заходи для захисту жінок і дівчаток від обумовленого статевою приналежністю насильства, особливо від зґвалтування і інших форм сексуальної наруги і всіх інших форм насильства, в ситуаціях, що представляють собою збройний конфлікт

11. особливо відзначає, що всі держави несуть відповідальність за те, щоб покласти край беззаконню і здійснювати судове переслідування осіб, винних у геноциді, злочинах проти людства і військових злочинах, включаючи злочини, що стосуються сексуального та інших форм насильства по відношенню до жінок і дівчаток, і в зв'язку з цим наголошує на необхідності забезпечення того, щоб, коли це можливо, на ці злочини не поширювалася дія положень про амністію

12. закликає всі сторони в збройних конфліктах поважати цивільний і гуманітарний характер таборів і поселень біженців і брати до уваги особливі потреби жінок і дівчаток, в тому числі при їх проектуванні, і посилається на свої резолюції 1 208 (1998) від 19 листопада 1998 року і +1296 (2000) від 19 квітня 2000 року (995_434)

13. висловлює свою готовність враховувати гендерні аспекти в операціях з підтримки миру і настійно закликає Генерального секретаря забезпечити включення гендерного компонента в усі польові операції

14. підтверджує свою готовність враховувати, всякий раз коли вживаються заходи щодо статті 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй (995_010), їх потенційні наслідки для цивільного населення, беручи до уваги особливі потреби жінок і дівчаток, з тим щоб передбачити відповідні гуманітарні виключення

15. висловлює свою готовність забезпечити, щоб місії Ради Безпеки враховували гендерні міркування і права жінок, в тому числі за допомогою проведення консультацій з місцевими та міжнародними жіночими групами

16. просить Генерального секретаря провести дослідження про вплив збройних конфліктів на жінок і дівчаток, про роль жінок в миротворенні і про гендерні аспекти мирних процесів і врегулювання конфліктів і просить далі його представити Раді Безпеки доповідь про результати цього дослідження і надати його в розпорядження всіх держав-членів Організації Об'єднаних Націй

17. просить Генерального секретаря включати у відповідних випадках в свої доповіді Раді Безпеки інформацію про хід здійснення зусиль щодо забезпечення обліку гендерної проблематики при проведенні місій з підтримання миру і про всі інші аспекти, що стосуються жінок і дівчаток

18. постановляє продовжувати активно займатися цим питанням