Україна
РOЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
від “29” жовтня 2012 року   № 749/0/5-12
м. Львів

Про впорядкування структури
обласної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 9 Закону України від 17 листопада 2011 року     № 4050-VI «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм.Києві та Севастополі державних адміністрацій», Типового положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 березня 2012 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 699/21012, та з метою оптимізації структури обласної державної адміністрації, усунення дублювання повноважень структурних підрозділів, підвищення ефективності державного управління:


1. Затвердити перелік структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації згідно з додатком 2.
3. Затвердити граничну чисельність працівників апарату, департаментів, управлінь та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації згідно з додатком 3.

4. Утворити у структурі обласної державної адміністрації:

4.1. Департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації;

4.2. Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації;

4.3. Департамент з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації;

4.4. Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

4.5. Управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації.

5. Перейменувати:

5.1.  Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;

5.2. Головне фінансове управління обласної державної адміністрації у фінансовий департамент обласної державної адміністрації;

5.3. Головне управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації у департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

5.4. Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій обласної державної адміністрації у департамент з питань туризму та євроінтеграції обласної державної адміністрації;

5.5. Головне управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації в департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації;

5.6. Головне управління соціального захисту населення обласної державної адміністрації в департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації;

5.7. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації в департамент з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації;

5.8. Головне управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування обласної державної адміністрації в управління ресурсного забезпечення та господарського обслуговування обласної державної адміністрації;

5.9. Відділ кадрової роботи та нагород апарату обласної державної адміністрації у відділ персоналу та нагород апарату обласної державної адміністрації.

6. Ліквідувати такі структурні підрозділи обласної державної адміністрації:

6.1. Головне управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації;

6.2. Управління вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації;

6.3. Головне управління з питань Євро 2012, містобудування та будівництва обласної державної адміністрації, поклавши його функції на управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів обласної державної адміністрації;

6.4. Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації;

6.5. Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації поклавши його функції на департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

6.6. Управління з питань сім’ї та молоді обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді обласної державної адміністрації;

6.7. Управління культури обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації;

6.8. Управління охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації;

6.9. Відділ національностей та релігій обласної державної адміністрації, поклавши його функції на департамент з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

7. Відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Г.М. Федько) до 10 грудня 2012 року розробити та подати на затвердження голові обласної державної адміністрації штатний розпис апарату обласної державної адміністрації на 2013 рік відповідно до цього розпорядження та в установленому порядку скерувати на погодження в Міністерство фінансів України.

8. Головному управлінню ресурсного забезпечення та господарського обслуговування обласної державної адміністрації (І.М. Грущак) до 10 грудня 2012 року підготувати проект розпорядження про затвердження фонду оплати праці працівників і видатків на утримання структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до цього розпорядження.

9. Створити комісії з проведення ліквідації структурних підрозділів обласної державної адміністрації (надалі – комісія) у складі згідно з додатками 4 - 12.

10. Головам комісій здійснити процедуру ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Відділу кадрової роботи та нагород апарату обласної державної адміністрації (І.Й. Гарматій):

11.1. Персонально попередити керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх заступників, які ліквідовуються, про можливе вивільнення відповідно до статті 49-2 Кодексу законів про працю України.

11.2. Забезпечити додержання вимог трудового законодавства щодо працівників структурних підрозділів, які підлягають вивільненню.

12. Начальникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які ліквідовуються, вжити необхідних заходів з ліквідації структурних підрозділів обласної державної адміністрації та вивільнення їх працівників:

12.1. Персонально попередити працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про їх можливе вивільнення відповідно до статті 49-2  Кодексу законів про працю України.

12.2. Забезпечити додержання вимог трудового законодавства при звільненні працівників структурних підрозділів, які підлягають вивільненню.

12.3. Забезпечити передачу матеріальних цінностей згідно з відповідними актами приймання-передачі.

13. Головам районних державних адміністрацій до 1 січня 2013 року завершити впорядкування структури райдержадміністрацій відповідно до Рекомендаційного переліку структурних підрозділів районних державних адміністрацій та цього розпорядження.

14. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (О.І. Демків) врахувати нову структуру обласної державної адміністрації при складанні бюджету на 2013 рік щодо визначення головних розпорядників коштів обласного бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

15. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації у тижневий термін після призначення розробити та подати голові обласної державної адміністрації на затвердження в установленому порядку штатний розпис.

16. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» при визначенні кількість заступників структурних підрозділів.

17. Ввести в дію нову структуру обласної державної адміністрації з 1 січня 2013 року.

18. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 травня 2011 року № 464/0/5-11 „Про структуру обласної державної адміністрації” (з урахування внесених до нього змін).

19. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, контроль – на заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

Голова                                                                                      М.Д. КОСТЮК