_1595338070_613x321.69288793103_3_0.jpeg

У Львівській ОДА оновлюють склад Координаційних рад з питань розвитку туризму та санаторно-курортної сфери.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про туризм» створена Координаційна рада з питань розвитку туризму обласної державної адміністрації, яка є консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі туризму, забезпечувати координацію діяльності туристичних організацій усіх форм власності та підпорядкування.

Нагадаємо, що координаційна рада утворюється в складі уповноважених представників управлінь обласної державної адміністрації, підприємств, громадських організацій, благодійних фондів, науково-дослідних установ, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі області.

Запрошуємо фахівців, науковців, представників  у сфері туризму та санаторно-курортної сфери долучитись до роботи координаційних рад, заповнивши аплікаційну форму за посиланням до 18.00 30 липня 2020 року.

Основними завданнями Координаційно Ради з питань розвитку туризму є:

 • 1. Сприяння координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ різних форм власності, громадських організацій та благодійних фондів у напрямі реалізації державної політики з розвитку туристичної галузі в області.
 • 2. Участь у підготовці спільно з управлінням розвитку туризму та курортів обласної державної адміністрації пропозицій щодо формування та здійснення державної політики з розвитку туристичної галузі в області, розробці та реалізації цільових програм та проектів.
 • 3. Підтримка ініціатив суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій, спрямованих на розвиток туризму в області.
 • 4. Участь у розробці та проведенні спільно з управлінням розвитку туризму та курортів обласної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів, спрямованих на реалізацію державної політики з розвитку туризму в області.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про курорти» створена Координаційна рада обласної державної адміністрації з питань розвитку санаторно-курортної сфери, як консультативно-дорадчий орган з метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вироблення колективних рішень щодо розвитку санаторно-курортної сфери у Львівській області.

Основними завданнями Ради з питань розвитку санаторно-курортної сфери є:

 • 1. Сприяння координації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств різних форм власності та підпорядкування у напрямі реалізації політики щодо розвитку санаторно-курортної сфери.
 • 2. Вивчення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямків, концептуальних засад розвитку санаторно-курортної сфери.
 • 3. Участь спільно з управлінням розвитку туризму та курортів облдержадміністрації у підготовці пропозицій щодо формування політики з розвитку санаторно-курортної сфери, у розробці та реалізації цільових програм та проектів.
 • 4. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на покращення становища та розвитку санаторіїв і курортів області.
 • 5. Участь спільно з управлінням розвитку туризму та курортів облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у розробці та проведенні заходів, спрямованих на реалізацію політики щодо розвитку санаторно-курортної сфери.
 • 6. Системний аналіз і прогнозування процесів розвитку санаторно-курортної сфери.
 • 7. Розробка пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків у розвитку санаторно-курортної сфери, експертиза ефективності використання.