Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< березня 2013 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 29 30 31

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 1089 гостей на сайті

Районна комплексна програма
правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю на 2015 – 2018 роки

(далі – Програма)

Зазначена Програма розроблена згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 "Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року".

Проблеми інвалідності, пов’язані з наявністю численних соціальних бар’єрів, не дозволяють людям з інвалідністю долучатися до активного суспільного життя. Унаслідок цього діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їхньої гідності та сегрегації.

Незважаючи на зрушення у створенні умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, залишається не вирішеним повною мірою ряд проблем та завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей у повсякденному житті та діяльності.

На сьогодні у Перемишлянському районі мешкає 3250 людей з інвалідністю різних нозологій.

Люди з інвалідністю повинні користуватися всіма благами нарівні зі здоровими людьми, відчувати себе повноправними членами суспільства. Соціальний розвиток Перемишлянського району в контексті розвитку всієї країни повинен бути спрямований на доведення певних місцевих соціальних стандартів до міжнародного (європейського) рівня, створення нового рівня якості життя людей з інвалідністю, передусім через створення комплексного підходу до вирішення проблем, які відповідають вимогам Конвенції про права інвалідів. Зокрема, це: підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби людей з інвалідністю; формування поваги до їхніх прав особистості та гідності; забезпечення доступу людей з інвалідністю до об'єктів громадського й цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації і зв'язку, а також з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури й спорту; здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг.

Мета Програми

Забезпечити на районному рівні вирішення питань з організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення людей з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН про права інвалідів.

Джерела фінансування Програми

- місцевий бюджет

Пріоритетні напрями Програми:

-       правовий захист, соціальна підтримка і реабілітація людей з інвалідністю;
-       доступність до сфер життєдіяльності;
-       розвиток творчості та фізична реабілітація людей з інвалідністю;
-       зміна ставлення громадянського суспільства до людей з інвалідністю.

При розробці Програми враховано рішення Львівської обласної ради, досвід роботи управління соціального захисту населення та інших управлінь районної державної адміністрації.

В основу Програми покладені розпорядження райдержадміністрації, рішення районної ради, пропозиції районного управління соціального захисту населення.

Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових коштів з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів, місцевого бюджету району, залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Для забезпечення контролю за ходом реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Відповідальними виконавцями  Програми є :

1) управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

2) фінансове управління райдержадміністрації;

3) центральна районна лікарня;

4) відділ освіти райдержадміністрації;

5) районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районної державної адміністрації;

6) Перемишлянське районне управління юстиції;

7) районний центр зайнятості;

8) управління Пенсійного фонду України у Перемишлянському районі;

9)районна організація Товариства Червоного Хреста;

10) виконкоми міських та сільських рад.

1.Організаційні та правові основи забезпечення конституційних прав людям з інвалідністю

1.1.     Забезпечувати систематичне оновлення комп’ютерно-інформаційної бази даних про інвалідів у районі та створення єдиного реєстру пільгових категорій неповносправних громадян.

Управління  соціального захисту населения
Постійно

1.2.     Надавати безкоштовну консультативну допомогу   з   питань соціального захисту інвалідам, сім'ям, які опікуються дітьми-інвалідами , із залученням відповідних спеціалістів (психологів, лікарів, юристів).

Юридичний відділ райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
центральна районна лікарня
Постійно

2. Забезпечення достатнього рівня життя та соціального захисту людей з інвалідністю

2.1.   Передбачати при затвердженні місцевого бюджету кошти для надання  пільг на оплату житла, послуг з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, за користування природнім газом, електроенергією, придбання твердого палива та скрапленого газу наступним категоріям:
-       одиноким інвалідам - 100 % знижки в межах норм користування,
-       інвалідам по зору  I та II груп, відповідно - 50% та 40% знижки на особу інваліда в межах норм користування.

Пільги надавати з розрахунку - 21 м.кв.на кожного інваліда (без урахування 10.5 м.кв. на сім'ю).

Районна рада,
фінансове управління райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Постійно

2.2.   Забезпечити надання додаткової щомісячної адресної допомоги непрацюючим  працездатним особам, які доглядають за інвалідом I групи, встановленої розпорядженням голови облдержадміністрації від    02.11.1995р. №878 "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів", а також щомісячної грошової компенсації інвалідам І групи з оплати телефонних  послуг.

Фінансове управління райдержадміністрації,
управління  соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Щорічно

2.3. Надавати одноразову грошову допомогу найбільш соціально незахищеним інвалідам, в тому числі, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, за рахунок коштів місцевого бюджету.

Районна рада,
фінансове управління райдержадміністрації,
управління  соціального захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми міських та сільських рад
Щорічно

2.4.    Передбачати кошти для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівками на санаторно-курортне лікування.

Районна рада,
фінансове управління райдержадміністрації,
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Щ
орічно

2.5    Скеровувати інвалідів на навчання (первинне та первинно-реабілітаційне) для набуття професії та перекваліфікації

Управління  соціального захисту населення
райдержадміністрації,
Постійно

3. Транспортне обслуговування людей з інвалідністю, доступність

3.1.   Передбачити при затвердженні місцевого бюджету кошти  для пільгового перевезення людей з інвалідністю.
Фінансове управління райдержадміністрації,
управління  соціального захисту населення
райдержадміністрації,

Щорічно

3.2. Перевізникам забезпечити пільговий проїзд людей з інвалідністю всіх категорій (І група з супроводжуючою особою)   згідно з чинним законодавством.

Перевізники

Постійно

4едичне  забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю

4.1.       Забезпечувати людям з інвалідністю право на якісну комплексну стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу з відновного лікування у профільних закладах охорони здоров’я, відділеннях відновного лікування.

Центральна районна лікарня,

Постійно

4.2.  Забезпечити належний відпуск безоплатних та пільгових лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, хворих на шизофренію та епілепсію, людей з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Центральна районна лікарня ,

Протягом 2016 – 2018 років

 

  1. 5. Освіта інвалідів, рання соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, просвітницька та виховна робота

 

5.1.  Виявляти інвалідів, котрі бажають працювати i спроможні реалізувати cвoї

здібності та можливості на підставі індивідуальних програм реабілітації.

Управління соціального населення

райдержадміністрації,

районний центр зайнятості,

Постійно

5.2.  Направляти інвалідів, котрі виявляють бажання працювати,   у районний

центр зайнятості.

Управління  соціального захисту населення

райдержадміністрації,

районний центр зайнятості,

Постійно

5.3.  Надавати консультації інвалідам з питань працевлаштування, умов  i

оплати  праці,   професійного  навчання,  перенавчання та підвищення

кваліфікації.   Скеровувати   на   професійне   навчання непрацюючих

інвалідів I, II, III групи за рахунок коштів Фонду соціального захисту

інвалідів.

Районний центр зайнятості,

Постійно

 

5.4. Через районну пресу постійно інформувати інвалідів про центри          професійної реабілітації інвалідів, де проводиться набір слухачів для професійного навчання.

Управління соціального захисту населення

Райдержадміністрації,

Постійно

5.5. Проводити на всіх рівнях системи освіти  району, починаючи з раннього віку уроки виховання, зокрема уроки « Особливого етикету», шанобливого ставлення до прав людей з інвалідністю.

Відділ освіти райдержадміністрації,

Постійно,протягом 2016-2018 років

6ізкультурно-оздоровче та культурне обслуговування інвалідів

6.1.   Організовувати дозвілля: фізкультурно-оздоровчі заходи, екскурсії,

виставки, концерти для людей з особливими потребами.

Районний центр соціальних

служб для ciм"ї, дітей та молоді

райдержадміністраці ,

Постійно

6.2.  Організувати гурткову роботу з дітьми-інвалідами на бaзi Центру дитячої

та юнацької творчості м.Перемишляни та Будинку дитячої творчості

м.Бібрка.

Відділ освіти райдержадміністрації,

Постійно

7. Інформаційне забезпечення

7.1. На сторінках Перемишлянської районної газети "Перемишлянський край" та  часопису «Нова доба» постійно інформувати інвалідів про державну політику стосовно осіб з обмеженими можливостями, реалізацію законодавчих актів, нормативних документів, програм соціального захисту інвалідів, в тому числі про хід виконання Районної комплексної програми правового захисту,соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю.

Управління  соціального захисту населення

райдержадміністрації,

районна газета

"Перемишлянський край",

народний часопис

"Нова доба",
Постійно, протягом 2016-2018 років