Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< серпня 2010 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 143 гостей на сайті

Відділ агропромислового розвитку
керівник: Лоїк Олег Васильович
тел. 2-11-60
Особистий прийом громадян:
середа з 9.00-13.00  14.00-18.00

Декларація по доходах за 2014 р.

Основні завдання управління:
Організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Положення про відділ

Управління соціального захисту населення
Керівник управління: Жеребецька Надія Дмитрівна
тел. 2-13-75
Особистий прийом громадян:
понеділок,вівторок та середа з 9.00-13.00 14.00-18.00

Декларація по доходах за 2014 р.

Заступник керівника управління: Михайлів Мирослава Іванівна
Особистий прийом громадян:
понеділок,середа та четвер з 9.00-13.00 14.00-18.00

Основні завдання управління:
Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

Положення про управління

Фінансове управління
Начальник: Антошків Богдан Васильович
тел. 2-11-41

Декларація по доходах за 2014 р.
Заступник начальника:
тел. 2-30-52

 

Основні завдання управління:
Підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

Положення про управління

Відділ економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму

керівник відділу: Греськів Богдан Вікторович
тел. 2-16-82


Основні завдання відділу:
Реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення.

Положення про відділ

Відділ містобудування та архітектури.

керівник: Городечний Богдан Васильович
тел. 2-14-93
Особистий прийом громадян:
вівторок з 10.00-15.00

Декларація по доходах за 2014 р.

Основні завдання відділу:
Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

Положення про відділ

Сектор житлово-комунального господарства та будівництва

Зав. сектору: Мацишин Галина Андріївна
тел. 2-31-24

Основні завдання сектору :

- Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району.
- Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення.
- Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

Положення про сектор

Відділ освіти
Керівник: Танасієнко Ростислав Васильович
тел.  2-12-60
Особистий прийом громадян:
понеділок з 15.00-18.00 і вівторок з 10.00-13.00

Основні завдання відділу:
Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

Положення про відділ

Головний спеціаліст з питань молоді та спорту
Оленчин Ірина Михайлівна
тел. 2-15-72
Прийомні дні: вівторок: з 10.00 до 13.00год.
четвер: з 10.00 до 13.00год.

Основні завдання:
- забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері  молоді, фізичної культури та спорту;
­- сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
-  розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді та розвиток фізичної культури та спорту.

 

Відділ культури
Керівник відділу: Гавінська Ольга Михайлівна
тел. 2-14-11
Особистий прийом громадян:
вівторок з 9.00-13.00 14.00-18.00

Декларація по доходах за 2014 р.

Основні завдання відділу:
Реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до "Основ законодавства України в галузі культури", управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов'язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

Положення про відділ

Сектор з питань цивільного захисту
Зав. сектору: Тивонюк Степан Романович
тел. 2-14-81

Основні завдання сектору:
Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків. Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

Положення про сектор

Архівний відділ
Т.в.о.керівника: Мерза Марія Ярославівна
тел. 2-11-32
Особистий прийом громадян:
вівторок та п’ятниця з 10.00-13.00

Основні завдання відділу:
Реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

Положення про відділ

Служба у справах дітей
Начальник служби: Гриньків Галина Володимирівна

Особистий прийом громадян: 2-й понеділок місяця з 9.00-13.00 14.00-18.00
2-й вівторок місяця з 9.00-13.00 14.00-18.00
тел. 2-16-20

Декларація по доходах за 2014 р.

Основні завдання служби:
Служба у справах дітей райдержадміністрації вирішує питання соціального захисту дітей та організацію роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї.

Положення про відділ

Відділ надання адміністративних послуг

Керівник - Кіцира Мар'яна Василівна
тел. 2-31-55
Основні завдання:

Положення про відділ

Перемишлянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Т.в.о. директора центру: Винницька Оксана Михайлівна  
Тел.: 2-32-61

Основні завдання:

Забезпечення організації та проведення соціальної роботи, спрямованої на формування відповідального батьківства та соціально-психологічну підтримку молодих сімей.

-    Забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, та за потреби соціальний супровід сімей опікунів, піклувальників.

-    Сприяння реалізації інформаційної політики у сфері соціальних послуг шляхом поширення соціальної реклами, проведення роз’яснювальної роботи серед жителів району, які перебувають у складних життєвих обставинах, про порядок та умови отримання соціальних послуг, діяльність суб’єктів, які надають їх на професійній основі.

-    Проведення інформаційної роботи щодо залучення кандидатів до різних видів сімейного виховання.