Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< січня 2014 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 220 гостей на сайті

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Перемишлянської райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

Перемишлянської райдержадміністрації

1.  Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) - структурний підрозділ апарату райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації;

2.  Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голів обласної та районної державних адміністрацій, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

3.  Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

3.1.        Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району;

3.2.         Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4.  Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.   Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

-       внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

-       внесення змін до персональних даних Реєстру;

-       знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру;

-       візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

4.2.  Веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

4.3.   Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4.4.   Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

4.5.   Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

4.6.   Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

4.7.   Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

4.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

4.9.   Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

4.10.   Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

4.11.   Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

4.12.   Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

4.13.   Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.  Відділ ведення Реєстру має право:

5.1.    Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;

5.2.      Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3.        Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців".

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник відділу. Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

9.  Начальник відділу ведення Реєстру:

9.1.   Забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

9.2.     Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

9.3.    Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

9.4.     Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання;

9.5.     Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

9.6.  Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

9.7.  Підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою райдержадміністрації;

9.8.  Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців" ;

9.9.    Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду і звільняються з посади головою райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.