Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< січня 2014 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 68 гостей на сайті

 

 

 

07 травня у Перемишлянському районному Нородному домі відбудеться Свято матері

Поч. о 15.00 год.

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Перемишлянської райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

Перемишлянської райдержадміністрації

1.  Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі - відділ ведення Реєстру) - структурний підрозділ апарату райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації;

2.  Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голів обласної та районної державних адміністрацій, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ.

3.  Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

3.1.        Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району;

3.2.         Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4.  Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.   Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

-       внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

-       внесення змін до персональних даних Реєстру;

-       знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру;

-       візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

4.2.  Веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

4.3.   Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4.4.   Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

4.5.   Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

4.6.   Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

4.7.   Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

4.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

4.9.   Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

4.10.   Надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

4.11.   Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців";

4.12.   Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

4.13.   Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.  Відділ ведення Реєстру має право:

5.1.    Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;

5.2.      Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.3.        Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Держаний реєстр виборців".

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник відділу. Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

9.  Начальник відділу ведення Реєстру:

9.1.   Забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

9.2.     Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

9.3.    Розподіляє обов'язки між працівниками відділу;

9.4.     Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання;

9.5.     Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

9.6.  Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

9.7.  Підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою райдержадміністрації;

9.8.  Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців" ;

9.9.    Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду і звільняються з посади головою райдержадміністрації в установленому чинним законодавством порядку.